HİZMET AÇIKLAMASI

Türkiye’de distribütörlüğü olmayan yurtdışındaki Türk fabrikalara ekipman ve malzeme satışı gerçekleştiren şirketlerin Türkiye’de yapacakları montaj, kurulum ve devreye alma işlemleri için gerekli olan çalışma izinlerini temin etmek. Ayrıca, fabrikanın giriş prosedürlerine uygun olarak yabancı personelin sahaya girişini organize etmek. Sahada gerçekleştirilecek çalışmalarda, işin fabrika iş güvenliği kurallarına uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli takım, ekipman, taşıma araçları, sarf malzemelerini temin etmek ve gerektiğinde proje kapsamındaki revizyonlara destek vermek. Sonuç olarak, işin başarıyla tamamlanabilmesi için gerekli danışmanlık hizmetlerini sunmak.

Translate »